JOGI NYILATKOZAT

Off

JOGI NYILATKOZAT

KIADÁSI IGAZGATÓ

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

A www.renault-trucks.com webhely használatát a francia törvények szabályozzák.

A Renault Trucks SASU a jelen webhelyet oktatási, személyes tájékoztatási és kommunikációs céllal fejlesztette ki. Ön kedve szerint böngészhet a webhelyen. A webhelyen szereplő adatokról kizárólag személyes, nem pedig kereskedelmi használat céljából készíthet másolatot, és köteles feltüntetni a másolással és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra vonatkozó összes megjegyzést. Tilos ugyanakkor a Renault Trucks SASU írásbeli engedélye nélkül terjeszteni, módosítani, továbbítani, újra felhasználni, másnak elküldeni, illetve nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni a webhelyen szereplő információkat, ideértve a szövegeket, képeket, animációkat és hanganyagokat. A webhelyhez való hozzáférés és a webhely használata ezenkívül az alábbi feltételeknek (a továbbiakban: „Általános feltételek”) és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően kell, hogy történjen. A webhelyhez való hozzáféréssel és a webhely használatával a felhasználó maradéktalanul elfogadja az Általános feltételeket, továbbá elfogadja, hogy az Általános feltételek elsőbbséget élveznek a felhasználó és a Renault Trucks SASU közötti minden egyéb megállapodással szemben.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1/ A webhely tartalma, annak természetétől (fénykép, videó, szöveg, logó, kép stb.) függetlenül a szellemi tulajdonjog oltalma alatt áll. Ennek tulajdonosa a Renault Trucks, vagy ennek licencével a Renault Trucks rendelkezik.

2/ A Renault Trucks SASU törekszik arra, hogy a webhelyen kizárólag pontos és naprakész információk szerepeljenek, ugyanakkor a Renault Trucks SASU ebben a tekintetben semmiféle garanciát nem vállal, így a webhely tartalmát érintő semmiféle hibáért vagy hiányosságért nem vállal felelősséget.

A WEBHELYEN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN ÁLLNAK A FELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE. AZ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK, ÉS NEM TEKINTHETŐK TANÁCSNAK.

A Renault Trucks SASU fenntartja a jogot arra, hogy a webhelyen szereplő információkat előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, illetve javítsa, anélkül, hogy ez a Renault Trucks SASU, hálózatának tagjai vagy a vállalat alkalmazottjai felelősségét vonná maga után. A Renault Trucks SASU semmiféleképpen nem tudja garantálni, hogy a webhelyen szereplő információk teljes körűek, és elutasít mindennemű felelősséget az összes esetleges pontatlansággal, hiányossággal vagy nyomdahibával kapcsolatban, továbbá az összes olyan, harmadik fél által elkövetett csalásból adódó kárral kapcsolatban, amely a webhelyen közzétett információk módosításához köthető.

A Renault Trucks SASU SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FÉL FELÉ SEMMIFÉLE OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIFIKUS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY A JELEN WEBHELYEN ELHELYEZETT HIPERSZÖVEGES HIVATKOZÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBHELYEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, IDEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT AZ ÖSSZES PÉNZÜGYI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB VESZTESÉGET, MELY AZ ÖN PROGRAMJAINAK, AZ ÖN INFORMÁCIÓKEZELŐ VAGY EGYÉB RENDSZERÉBEN TALÁLHATÓ ADATOKNAK AZ ELVESZTÉSÉBŐL FAKAD, MÉG AKKOR SEM, HA A Renault Trucks SASU-NAK KIFEJEZETT TUDOMÁSA VOLT AZ ILYEN VESZTESÉGEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A Renault Trucks SASU felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a harmadik felek jogait sértő, csalási szándékkal történő, illetve a jelen feltételeknek nem megfelelő használatra.

A Renault Trucks SASU semmilyen garanciát, illetve állásfoglalást nem vállal a jelen webhelyről elérhető webhelyekkel kapcsolatban. Ezek kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálják, és semmilyen körülmények között nem jelentik azt, hogy a Renault Trucks SASU bármiféle felelősséget vállalna vagy elfogadna más webhelyek tartalmával vagy használatával kapcsolatban..

A jelen webhelyen található információk tartalmazhatnak a Renault Trucks SASU olyan termékeire, szolgáltatásaira stb. vonatkozó utalásokat vagy azokra mutató linkeket, amelyek az Ön országában nincsenek forgalomban vagy nem állnak rendelkezésre. Az információk pontossága ezért nem garantált. Az efféle hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Renault Trucks SASU tervezi ilyen termékek, szolgáltatások stb. bevezetését az Ön országában. A rendelkezésre álló termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő felvilágosítással, illetve rendelés leadásával kapcsolatban forduljon a helyi értékesítőhöz.

3/ A felhasználó által a webhely részére akár e-mail formájában, akár más módon elküldött összes kommunikáció és információ, az ezekben szereplő adatok, észrevételek, illetve javaslatok nem bizalmas adatoknak minősülnek, és nem állnak semmiféle tulajdonosi jog oltalma alatt. Ennélfogva az összes benyújtott vagy elküldött adatot a Renault Trucks SASU és leányvállalatai bármilyen célra felhasználhatják, ideértve egyebek között az adatok sokszorosítását, felfedését, továbbítását, közzétételét és terjesztését. Ezenkívül a Renault Trucks SASU szabadon és bármilyen célból felhasználhatja a felhasználó által a webhelynek küldött kommunikációban szereplő összes ötletet, koncepciót, szaktudást vagy technikát, ideértve egyebek között a termékeknek a szóban forgó információk felhasználásával történő fejlesztését, gyártását és értékesítését is.

4/ A Webhelyen megjelenített összes személyről vagy helyről készült kép vagy a Renault Trucks SASU tulajdona, vagy használatuk a tulajdonos engedélyével történik. A képeknek a felhasználó vagy bármely más személy által történő használata tilos, amennyiben az Általános feltételek vagy a Webhelyen található szöveg kifejezetten másként nem rendelkeznek/rendelkezik. Ezeknek a képeknek a jogosulatlan használata a szerzői jogra, a védjegyekre, a magánélet védelmére, a reklámra és a kommunikációra vonatkozó törvényekbe és előírásokba ütközhet.

5/ A jelen Webhelyen szereplő védjegyek, logók és megkülönböztető jelzések (együttesen: „Védjegyek”) a Renault Trucks, illetve más tulajdonában lévő bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyek. A jelen Webhelyen szereplő semmiféle említés nem értelmezhető egy licenc bármiféle átruházásaként vagy a Védjeggyel/Védjegyekkel kapcsolatos bármilyen egyéb használati jog bármiféle átruházásaként a Tulajdonos(ok) írásos engedélye nélkül. A jelen Általános feltételekben kifejezetten engedélyezettek kivételével szigorúan tilos a Védjegyek, illetve a Webhelyen szereplő egyéb információk használata. A Renault Trucks SASU felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló összes törvényes eszközzel, akár jogi úton is érvényesíteni fogja a szellemi tulajdonra vonatkozó jogait.

A Renault Trucks SASU nem ellenőrizte a jelen Webhelyhez kapcsolódó összes webhelyet, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. A felhasználó hozzáférése a jelen Webhelyen kívüli oldalakhoz, illetve minden egyéb webhelyhez a felhasználó saját kizárólagos felelősségére történik..

6/ A Renault Trucks SASU fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Általános feltételeket bármikor módosítsa vagy frissítse. Ezek a módosítások és frissítések a felhasználóra nézve kötelező érvényűek, ezért a felhasználónak rendszeresen át kell tekintenie a jelen szakaszt, hogy ellenőrizze az érvényben lévő, rá vonatkozó Általános feltételeket.

KÖZREMŰKÖDŐK

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting