Szerviz,alkatrészek

2 ÉV GARANCIA

Eredeti Renault Trucks alkatrészekre

Speciális garancia feltételek eredeti Renault Trucks pótalkatrészekre

A Volvo Group Truck Center márkaszervizekben beépített, RENAULT védjeggyel ellátott eredeti Renault pótalkatrészekre a RENAULT TRUCKS (RT) a vásárlás időpontjától számított 12 hónapos jótállást vállal. Az RT által vállalt jótállás lejáratától a Volvo Hungária Kft. további 12 hónap kiegészítő jótállást biztosít, ami kizárólag Magyarország területén érvényes.

2 ÉV GARANCIAA jótállás tartalmazza a hibás alkatrész Volvo Group Truck Center márkaszervizben történő javítását vagy cseréjét, és a kijavításhoz kapcsolódó költségeket, így különösen a szerviz autó költségét és a kijavítás munkadíját (nem túlóra), vontatást a legközelebbi Volvo Group Truck Center márkaszervizbe, és a Renault Trucks 24/7-nek a jótállás intézésével kapcsolatos adminisztratív díjait.

A jótállás nem terjed ki az alkatrész vagy a szolgáltatás hibája miatt a Vevőnél keletkezett semmilyen más költségre vagy károkra (ide értve különösen az elmaradt hasznot). RENAULT nem vállal továbbá felelősséget a következményi károkért, így különösen a gépjárműnek a kijavítás miatti esetleges piaci értékcsökkenésért.

A 12 hónapos RT jótállás fedezi a meghibásodások kijavításának költségét Európában, kivéve a következő országokat: Oroszország, Ukrajna, Beloruszia, Kazahsztán Türkmenisztán, Grúzia és Moldávia.  A Volvo Hungária Kft. által biztosított 12 hónapos kiegészítő jótállás kizárólag a Magyarország területén történt meghibásodásokra érvényes.

A pótalkatrész jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a vásárlás végfelhasználóként történt.

A Volvo Group Truck Center márkaszerviz által kibocsátott számla bizonyítja a kijavítást és a pótalkatrész beépítését. A Renault pótalkatrészekkel kapcsolatos jótállás érvényesítéséhez az ügyfélnek be kell mutatnia a számlát.

Minden, a hibás alkatrész által a gépjárműben okozott kár a jelen jótállási feltételek szerint kerül kijavításra, azzal a feltétellel, hogy a jótállást tartalmazó számla bemutatásra kerül (a fenti feltételekkel összhangban).

KIZÁRÁSOK

Jelen jótállás nem vonatkozik a meghibásodott vagy anyaghibás alkatrész, vagy a hibásan teljesített szervizszolgáltatás által okozott további költségekre és károkra (pl. elmaradt haszon vagy más üzleti kár).

A jótállás nem fedezi az alkatrészek hibás beállításából eredő károkat, illetve azokat a károkat, amiket a kopó-fogyó alkatrészek természetes elhasználódása vagy kopása az alkatrészben okoz.

Szintén nem érvényes a jótállás abban az esetben, ha a gépjármű, melybe a megvásárolt alkatrészt beépítették, balesetet szenvedett, vagy az alkatrészt átalakították vagy módosították.

A RENAULT nem vállal jótállást (különösen nem viseli az anyag és munkadíj költségeket), ha az alkatrész sérülése az alábbi okok miatt következik be:

 • a gépjármű baleset résztvevője volt, nem rendeltetésszerűen használták, vagy a sérülés bármilyen más külső behatás  eredménye.
 • javítás és /vagy karbantartási hiánya,
 • a gépjárművet a rendeltetésétől eltérően használták,
 • külső környezeti (pl. jégeső, légköro szennyeződések…), vagy más fizikai vagy kémiai (pl. madárürülék vagy vegyi anyag kiömlése…) hatások,
 • a gépjármű javítása nem a RENAULT érvényes ajánlásainak megfelelően történt,
 • a gépjármű időszakos karbantartása és átvizsgálása nem Volvo Group Truck Center márkaszervizben történt,
 • olyan olaj, üzemanyag (biofuel B30 max), kenőanyag vagy fagyálló használata, mely nem felel meg a RENAULT érvényes ajánlásainak,
 • a sérülés/meghibásodás azért súlyosbodott, mert a járművezető a hiba észlelésekor, illetve a jármű figyelmeztető lámpáinak jelzésekor elmulasztotta megtenni a szükséges azonnali intézkedéseket.


A jótállás az alábbi feltételek mellett érvényesíthetőAz alkatrészeket és a gépjárművet a kezelési útmutató vagy kézikönyv előírásainak megfelelően használják,

 • Az alkatrészeket és a gépjárművet rendeltetésszerűen, és azok rendeltetésének megfelelően használják (pl. a gépjármű nem használható versenyzésre vagy közúton kívül…)
 • A biztonsági zárak, matricák, plombák  nem sérültek,
 • Az alkatrészek és a gépjármű nem volt kitéve túlzott megterhelésnek,
 • Csak eredeti Renault alkatrészek kerültek a gépjárműbe beépítésre,
 • Az alkatrészek cseréje és / vagy a gépjármű kijavítása Volvo Group Truck Center márkaszervizben történt.
 • Az RT által vállalt 12 hónapos jótállás lejártától számított, a Volvo Hungária Kft. által biztosított kiegészítő jótálllás esetében, a gépjármű kijavítása magyarországi Volvo Group Truck Center márkaszervizben történik.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

A RENAULT a jelen jótállásban rögzített feltételeken túl további felelősséget vagy kötelezettségeket nem vállal.

A RENAULT nem tartozik felelősséggel különösen a következő költségekért és károkért, amiket a Vevő (az Ügyfél) visel:

 • telefonhívások,
 • szállás, közlekedési és üzemanyag költségek,
 • járműbérlés költsége, ide értve a csereautót,
 • üzleti veszteség, közvetlen és következményi károk,
 • szerződéses kötbérek.

RENDSZERES KARBANTARTÁS

Nem esnek jótállás alá különösen az alábbi, a jármű rendszeres karbantartása során cserélendő alkatrészek:

 • fagyálló szűrők
 • hajtószíjak
 • kenőanyagok és zsírok
 • olajszűrők
 • izzók (a Xenon és  LED lámpákra 1 éves jótállás vonatkozik)
 • fagyállók
 • üzemanyag szűrők
 • ablaktörlő lapátok
 • levegő szűrők
 • biztosítékok
 • állófűtés üzemanyag szűrők
 • fékbetétek
 • feszültség szabályozók.


Példák a jótállás körébe nem tartozó beállításokra, melyek a rendszeres karbantartás részei:

- szelep állítás, injektorok és üzemanyag szivattyúk karbantartása, beállítása
- sűrített levegő rendszer beállítása, úgy mint  pótkocsi vezérlő szelep, terhelés érzékelő szelep, stb.,
- tengely és kerék beállítás,
- csövek és csavarok beállítása

KOPÓ-FOGYÓ ALKATRÉSZEK

A jótállás nem terjed ki az alkatrészek  természetes elhasználódására és kopására. Az RT által vállalt jótállás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a gyártási hiba egyértelműen bizonyítható.

Példák a kopó-fogyó alkatrészekre, melyekre egy év a garancia:

- akkumulátorok
- fékdobok és tárcsák
- perselyek
- kuplungtárcsák, betétek
- kipufogó rendszer
- vonórúd, trailer vonófej
- ülő felületek
- üvegek
- sárvédők
- állófűtés  (i.e. izzitógyertya és égéstér)
- rugós csapszegek/ kengyel csapszegek
- lengéscsillapítók és gumi elemek
- kormányoszlopok (rudak) és  végződések
- pótkocsi összekötő kábelek
- kárpitok

HATÁLYBA LÉPÉS

Jelen jótállási feltételek a 2015. június 1. után megvásárolt és beépített Renault pótalkatrészekre érvényesek.